Quest of the Eternal Faith

Nerull hitének erősödése a messzi északon

Mágikus eredetű újfajta pestis ütötte fel a fejét az északi tartományokban és Nerull hívek megjelenéséről szóló hírek ütötték fel a fejüket, majd megszakadt a vallási kapcsolat az északi papokkal.

Első állomásunk a legdélebbi falu a térképen (Toutima), ahol a három fős megbízott küldöttség a szent sereg felderítői feladatát látja el. Ehhez minden szükséges eszközt megkaptak:

 • 5 speciális sending scroll
 • 3 menlevél az érsektől magától (személyre szóló)
 • 100 adag gyógyítókenőcs
 • [1 hónap múlva jön a csapat, hetente kell bekenni magunkat, szóval 5×4 = 20 kell a partynak, 60 elosztogatható] – eddig [-12]
 • 24 healing potion – eddig [-2]
 • 100 liter szentelt víz – eddig [-4 dl]
 • szekér + két öszvér
 • egyedi igényeket is teljesítettek (lásd teljesvért)
 • kereskedő kapcsolat Garrowban, ha szükségünk van rá

A feladatunk:

 • terjesszük a hírt, hogy egy hónapon belül jön a pestis ellenszere és a szent sereg
 • derítsük ki a pestis okát, ha módunkban áll szüntessük meg
 • derítsük fel a Nerull híveket, ha módunkban áll térítsük vissza őket
 • északiak ne támadjanak
 • eltűnt papok és híveket keressük meg
 • 1000 db obszidián (divine focus) van itt, amik képesek a mágiát felerősíteni, ezeket gyűjtsük össze és tisztítsuk meg a gonosz hatásától, ha módunkban áll, örülnének ha visszatérítenénk utána (2 napos szertartás -> 3 kő tiszta)
 • segítsünk akinek tudunk, amíg ide nem ér a szent sereg (ez amolyan jó party quest)

Érdekes észrevételek:

 • nem a királylány beszélt velünk, hanem közvetlenül az érsek
 • volt egy régi könyv az asztalon, ami egy régi szent háborúról szólt, egy baszott nagy ezüst csillaggal a borítóján, a szimbólum egy régi csoport jele, melynek hitvallása volt az egyensúly fenntartása, ezért a háború alatt mindig az aktuálisan gyengébbik fél oldalára álltak át, ezzel az kb. öt éves háborúból csináltak egy tizenöt évest (a félelf büszkén hord egy ezzel megegyező kitűzőt a mellkasán mindig és varázslás közben általában hozzáér).

Az ezüst sárkány lovag, az ember Pelor pap és fél-elf nagykövet találkozott két alakkal a múltjukból: egy hóbortos félszerzet tolvajjal és egy pokolfatty alkimista varázslóval. A tolvaj világot kíván látni, míg az alkimistát az obszidiánok érdeklik. A háromfős felderítő csapat szerencséjére az apróság igényeit kielégítő mennyiségű kalandot kapott, így örömmel társul hozzájuk. Az alkimista pedig egy nem nyilvános megállapodás alapján magához vehet a megtalált obszidiánokból egy bizonyos mennyiséget (melyek darabja 500-1000 gold, megtisztítva).

A kocsmáros készségesen elvitte a papot és az utazót a pestises házhoz, ahol rövid úton mindenkit elláttak a gyógyulásukhoz szükséges mennyiségű kenőccsel és mágikus gyógyítással. Itt találkoztak a falu régi St. Cuthbert papjával, akit szintén elkapott a kór. A kis tolvaj közben magához vette a kocsmáros egy kulcsát, mely a kocsma egy Nerull szentélyként berendezett szobájába vezetett. Itt várta a csapatot egy félig megevett félork, valamint egy ghoul. Majd a raktárból, egy hordóból, jött másik három. A szoba volt budija helyén egy titkos alagút rejtett további kettőt. A kocsmáros elmondta, hogy megfenyegette az új pap, aki a pestis elterjedése után jött, hogy adja oda neki ezt a szobát, illetve uszítsa a ghoulokat az esetleg okvetlenkedő utazókra. Ezután leitta magát a vándor bölcs tanácsára. A föld alatt elpusztítottunk egy mágikus kört, mely valószínűleg a pestist táplálta, valamint találtunk egy obszidiánt egy értékes fegyverekkel és egyebekkel teli raktárban. Ezután útmutatásért felkerestük a templomot, amit felszenteltek a gonosznak és áldás helyett nyílzápor fogadta a csapatot. A pap egy ostoba támadása után megtanulta, hogy pokolfattyakat a pokol tüze védi, így a harc szerencsére minimális áldozattal ért véget. A felbérelt három íjászból és két harcosból egyet foglyul ejtettünk, a többiek elmenekültek. A fogolytól megtudtuk, hogy még a fővárosban lettek felbérelve a pap által öt napja, ezek után szabadon engedtük, hogy menjen isten hírével. A templom alatti titkos folyosó egy föld alatti tóhoz vezet. Semmi nyoma további pestist terjesztő mágikus köröknek. A falu másik, Boccob szentélyénél található idéző kört megvizsgálva kiderítettük, hogy egy nem evilági lény áthozatalára képes, de egyelőre nem tudunk többet. A rúnák a sárkányok ősi nyelvén íródtak, a biztonság kedvéért lerajzoltunk őket. A faluőrök lusták és ostobák voltak. A kocsmáros ellenben egy életre halálra rémült. A templomot lezártuk és útnak indultunk. Madrek előtte a templomban körülnézve talált minőségi tintát, meg egyéb eszközöket a hátsó papi teremben (kb 400 arany értékű összetevő). Mindenről értesítettük az érsek urat.

Comments

rickeyrat

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.