Quest of the Eternal Faith

Nerull hívő varázsló kihallgatása
 • Ki ő? Hová valósi?

  • Molock Magiszter a negyedik kör tagja. Déli országban született, fővárosi varázslótoronyban tanult.    Bennetek kit tisztelhet?

  • Hmm fiam hmm…. Nem tudom hogy bízhatnék meg a szavatokban, hogy nem öltök meg; amikor még az üzletünkben sem fizettetek ki. Nem lesz ennek jó vége. Hisz azt sem tudom kik vagytok. Üres Nevek, Üres szemek. Na de tudjátok mit, látom hogy célotok nemes, ezért elmondok nektek pár számotokra fontos dolgot. A Nerull papok Kezmédi Géza házában szálltak meg eddig, Nerull nyugasztalja. Hogy a mai nap is ott szálltak-e meg azt nem tudom, de ezidáig ott tanyáztak. A barlang hmm… a barlang. A barlangba gyakran lejárnak Nercull szolgái, hogy ellenőrizzék… ellenőrizzék műödik-e még a mágiájuk. Igen mágia bizony fiam…. mágia. Látom hogy titeket sem kell félteni, ha a valóság ferdítéséről van szó. “ halvány mosoly, szünet”. Hogy miféle varázskör. Hát fiam, ha jártam volna arra akkor sem tudnám megmondani. Tudod, az nem gyerekek kezébe való, és nem tudom, hogy ti vajon azok vagytok-e. Amúgy fiam, tudod é, hogy mivel kereskedsz? Mert hogy én nem az biztos. Hosszú utat tettél, meg hogy feltámaszd a macskádat. Látom, bánatodban, hogy barátod megölte, szóhoz se jutsz hmm…. hmm. Jó lenne egy kis friss hideg víz, teljesen kiszárad a torkom a sok beszédtől… De nem az a poshadt féle, rendes friss víz!

  • Hogy én nerull pap vagyok-e? Hát fiam a nevemet megmondtam.. ez is több mint amit te tettél, hát döntsd el, hogy az vagyok-e. Ha az vagyok és ti is azok vagytok, akkor bizony vannak új hívők a városban. Hogy mióta hiszek benne? Hát fiam ez érdekes kérdés… hamarabb tanultam meg hinni benne, mint két lábon járni. Ugye nem gond, hogy fiúnak szólitalak? Hisz neved nem tudom, és hozzám képest még csecsemő vagy… hmm… hmmm. Na de hol az a friss víz? Már teljesen kiszáradt a torkom…. khmm..khmm….

  • No bezony, ez a szent sereg jön ám. Jön ám. Ha gonosz pap vagyok, akkor bizony jobb lenne lelépnem, ha nem akkor nem fiam…hmmm. Tudod a gonosz papok nem szeretik a jókat, és ez fordítva is igaz. Bár tény, hogy jó Nerull hívők és hmm.. gonosz Cuthbert hívők is léteznek a világon… Például társad, nezevhetem unokaöcsédnek? Szóval ecséd is jól elbánt a hentesfiúval, pedig csak beugrott, hogy pénzből vehessen végre valami csokoládét.. khmm.

  • Hát nem tudom nálatok mi a módi, de nálunk ha bemész egy városba, akkor a kedves emberek őriző szemét kéred, nehogy véletlen valaki kiraboljon. Én amolyan biztosra mentem, súlyos arany tallérokkal fizettem a szemekért az egész városban. Ők kerestek meg, hogy van itt egy félőrült fickó, aki a macskáját akarja támasztani! Azt ám, de még milyen macskát! Azt mondtam magamban, hogy egy ilyen fickótól jó tudni, mi járatban ebben a félreeső várososkában… hmm.. khmm. Hisz mindenki tudja, hogy Szent Cuthbert tiltja  a feltámasztást. Mi dolga vagyon hát a kereskedő úrnak fiam..

 • Hol tanulta a mágiát?

  • ld. előző kérdés

 • Mióta Nerull hívő?

  • ld. fennt

 • Mióta űzi ezt a szakmát (pénzért “feltámasztás”)?

  • nemigen válaszolta meg

 • Kik voltak a segédei? Melyik tolvaj klán?

  • A késesek ez alkalommal

 • Ki engedi hogy itt működjön?
  (polgármester, tolvajklán, Nerull papok, az elfogadható válaszok)

  • Mindkét tolvaj klán és a nerull papok

 • Ismeri-e a helyi Nerull szektát?

  • Kapcsolatban áll velük

 • Vannak-e új tagok, papok?

 • Mit tud a temető beli alagút rendszerről?

  • ld fennt

 • Mi az a mágikus kör, ami ott van?

  • ld fennt

 • Miért volt ott ennyi Nerull szimbólumos ezüst? Honnan?

  • Hát fiam… khmmm… úgy látom, hogy te nem akartál felelni a kérdésemre, amiért szegény macskádat hmm.. hogy is hívtad… feltámasztottam… Boccob nyugosztalja, de ezek szerint a barlangból szedtétek ki, szóval nem is a tiétek.. hmmm. Szóval ti… khmm.. aranyvadászok lennétek, vagy valami eféllék? Egy átlagos keresekedő, azzal tesz vesz, amije van, nem attól vesz, el, akinek van hmmm..

 • Mi van lent pontosan?

  • ld fennt

 • A helyi papok miért hagyják működni?

  • Hát ha én is közéjük tartozom, akkor ugyan mi bajuk lenne velem khmm.. egyébként hagyják működni a tolvajokat, a városi őröket is.. hmmm.. és csak amolyan….. jelentéktelen egyéniség vagyok.

 • Mit tud a pestisről?

  • 10 perces monológ…. majd észbekap, hát ugyen minek mondom én el mindezt, hisz titetek nemigen éredelhet a szubsztanica működési mechanizmusa.

 • Reakciójának vizsgálata arra a hírre, hogy jön a szent sereg (menekülni vagy bosszút állni kíván)

  • ld. fenn

 • Mit tud a gonosz Chubert papokról?

  • Ki a gonosz, ki a jó? Szegény embereket a viskóban megölni jó vagy gonosz cselekedet volt? Mert én tudok ám pár Chubert papról, aki időbként lemészárolja a “tolvajokat és gyilkosokat”. Pedig ők csak annyit lopnak, amennyi a mindennapi betevőhöz kell…

View
Garrow’s Dungeon

A terület volt nemesének kriptájában található csapóajtó egy relatíve nagy méretű alagútrendszerbe vezetett. Amint megérkeztünk egy rongyokba csavart élőhalott rontott ránk. Múmiaként azonosítottunk, és mint kiderítettük csak szentelt vízzel voltunk képesek elpusztítani a bestiát (többször állt fel, mint a fővárosi box bajnok végzetesnek tűnő csapások után). Hosszas bolyongás után rájöttünk, hogy nincs itt semmi. De páran nem akarták feladni. Végtelen hosszú ideig tartó keresgélés után találtunk egy kart egy pocsolyában, mely egy különös mechanizmus segítségével a tíz láb széles falat leengedte előttünk. Mögötte harminc körüli ghoul várt mágikus sötétségben egy tömegsírt fogyasztva. Gyors taktikai tanácskozás után a félig bezárt ajtó kellő fedezéket nyújtott, hogy a paplovag kardjának segítségével és a nálunk lévő szenteltvíz egy jelentős részének felhasználásával elpusztítsuk a dögöket. Bent élőhalott támasztáshoz szükséges kellékeket találtunk, köztünk több hordónyi lámpa olajat, melyet szétlocsoltunk a holttesteken, hogy távozásunkkor felgyújtsuk őket.

A szobából több irányba is vezetett kijárat. Az elsőt választottuk, ami a bejáratunk mellett volt. Egy mágikus védelemmel elzárt ajtóra leltünk. A félszerzet babrált vele, míg a többiek biztonságos távolságba húzódtak. Ám az ajtó feltörésének nyomán lobbanó tűz varázslat elegendőnek bizonyult, hogy begyújtsa a tömegsírt. A félelf kivételével mindenki bemenekült az újonnan nyílt szobába, ahol megtaláltuk a pestist tápláló mágikus kört. Valamint több száz darab Nerull szimbólumával ellátott ezüst érmét, rítusokhoz használható könyveket és egyéb apróságokat. A paplovag jeges tekintete és szájából áradó hideg ellohasztotta a hullák égő lángját, így a félelf áttudott sietni a másik szobába. Az ajtó mögül próbáltuk megtörni a kör mágiáját, de egy szerencsétlen véletlen miatt elért minket a felszabaduló mágia szele. Ezután pihenésre adtuk a fejünket az ellenség titkos szobájában, zárt ajtók mögött.

Idővel kalapácsokkal serényen dolgozók hangjára lettünk figyelmesek. Befalaztak minket. A varázsló ugyan figyelemen kívül kívánta ezt hagyni, de a hit emberei elkezdték lebontani a továbbhaladás irányába vezető ajtót. Végül a félelf segítségével utat nyitottak a beáramló élőhalottaknak. Többszöri próbálkozás után rájöttünk, hogy ezen élőhalottakkal is csak a szentelt víz képes végezni, amiből kifogytak a készleteink. Emiatt úgy döntöttünk, hogy tovább állunk és megpróbáljuk legközelebb felderíteni a teljes alagút rendszert, mint minden gyakorlott kalandozó. Ki ki a maga módján menekült. A varázsló láthatatlanul, a félelf futva, a hit emberei pedig méltóság teljesen sétálva.

A városban visszatérve az éjszaka kezdetén megbeszélést tartottunk a Pelor papok templomának kertjében. Majd mindenki nyugovóra tért, kivéve a félelfet, aki felkereste az alkimistákat. Rövid üzletelés után hozzájutott tíz darab alkimista tűzzel teli lombikhoz. Az éjszaka folyamán meglepetésszerűen rajta ütöttek a többiek szállás helyén és a körözött félszerzetet keresték. Szerencsére a félelf előre figyelmeztette őket, hogy valami baj lesz. Így a félszerzet megszökött az igazságszolgáltatás elől.

Másnap a pap felvállalta, hogy készít újabb adat szentelt vizet. A félelf elindult a városba több dolgot elintézni, főleg a Nerull papoknak kívánt utána járni. Végigjárta a város minden zugát és helyzetnek megfelelően feltámasztáshoz értő egyéneket keresett, pénzért persze. Kelleni fog úgyis nekik az új kör elkészítéséhez és az elveszett ezüstök okán. Végül talált egy egyént aki elirányította egy éjszakai találkára, ahol kétszáz arany ellenében újjáélesztik elhunyt cicáját. Vett a paplovagnak egy csendes vértet, illetve magának is egy újat.

Ezalatt a palovag és a démonfatty elmentek a St. Cuthbert templomba és számon kérték a papokat a helyi élőhalott aktivitás miatt. Megegyeztek velük, hogy este együtt mennek megtisztítani a temetőt. Végül ez elhalasztásra került, felmutatva az érsek úr levelét, az éjszakai hullatámasztó találkozó miatt, ahova a varázsló és a paplovag láthatatlanul követte az egyszerű kereskedőnek kinéző félelfet. A pap a háttérben várakozott.

A találkozóra egy aprócska házikóban került sor, ahol négy fegyveres, egy gyakorlott rosszarcú egyén és egy fekete csuklyába burkolózó idegen fogadta a csapatot. A félelf átadta a száz Nerull ezüsttel teli tarsolyt a rosszarcúnak,a ki értetlenül állt a dolog felett, ám a sötét csuklyás ember elfogadta a félelf ajánlatát, hogy az ezüstök forrásának elárulása esetén feltámasztja a cicát. Elkezdődött a rituálé és visszatért az élet a macska csontjaiba. Miközben a félelf elmondta honnan jutott hozzá az ezüstökhöz kimondta a titkos jelet, melyre láthatatlan társainak támadnia kellett. A varázsló támadt is. A paplovag nem. A rövid dulakodás alatt a félelf torkát elmetszették és saját vérébe fagyva esett össze a kis házikó padlóján. Ekkor végre kardot rántott a paplovag és elkezdte a levegőt csapkodni a rosszarcú mellett. A varázsló pillanatok alatt és hatalmas hangzavarral végzett a fegyveresekkel. A pap érkezésekor meggyógyította az elesettet, majd lecsapta buzogányával a rosszarcút. A csuklyás ekkor eltűnt a bent lévők szeme elől. Ám a félelf gyors lélek jelenléte miatt körvonala kirajzolódott és ugyan kijutott az utcára, együttes erővel leterítették a mágia használók. A rosszarcú eltűnt, de elfogtunk egy Nerull hívő varázslót, akinek a kihallgatása következik. Majd a temető takarítás.

View
Garrow

Második állomásunk Garrow (térkép), a város, ahol az érsek által ajánlott kereskedővel kívántunk találkozni. Útközben goblinok ütöttek rajtunk, akiket kihallgattunk, majd elengedtünk. A “Szemes” bagázshoz tartoztak. A félszerezet magához vett tőlük egy mágikus erővel felruházott nyakéket. Mint kiderült a csoport gyógyítóital készletéből is lopott, mely erősítette fajtája és személye ellen irányuló bizalmatlanságot.

A városba érkezve szétszéledt a csoport. A lovag a kincset érő szekér őrzésére adta fejét, a pap felkereste istenének templomát, a tolvaj városnézést iktatott be napirendjébe, a maradék kettő pedig kereskedelmi tárgyalást kezdeményezett a polgármester úrral. A félszerezet felderítette a várost. Beszélt a jövendőmondóval, majd megpróbálta kirabolni. Beszélt a puskapor gyártó gnómokkal és törpökkel, majd kirabolta őket, de lebukott. Vett egy kakast. Annyi haszna azért volt, hogy megtudta a várost két tolvaj csoport osztotta fel egymás között. De ezt nem osztotta meg velünk. A lovag bőszen őrizte ezalatt egy sötét szobában az értékeinket. Túl feltűnő egy teljes vértes sárkányfatty lovag.

A polgármesterrel folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak, de legalább tetemes mennyiségűt elköltöttünk a király pénzéből. Az a pletyka járja amúgy, hogy a polgármester visszaakarja hozni a szeretőjét a halálból. A pap, a varázsló segítségével megtisztította a kristályokat és kiderítették mire jók.

Ezenfelül kiderült, hogy mi célt szolgáltak az isteni szimbólumok a barlangban. Egy másik síkra nyíló térkaput voltak hivatottak bezárni – régebben ezt maguk a mágikus obszidiánok tették meg, ezek pótlására került oda tíz különböző isten jelképe (még jó, hogy már korábban is tudtuk, hogy különbözőek). Régi mondák és történetek szerint egy (vagy több, hordát is említett néhány szöveg) sokfejű bestia, aki érintés nélkül is megölt kalandozókat, jöhet(ett) át rajta. Reméljük hogy még nem tette meg…

A Pelor templom a helyi gyógyítás kánaánjává vált, köszönhetően a gyógyító erővel bíró kristálynak és a püspökasszony gyógyító kenőcsének. A város másik két templomáról azonban nincs információnk. Viszont azt tudjuk, hogy mind St. Cuthbert, mind Pelor papok tűntek el az utóbbi időben. A kereskedőt elküldtük a szekerünkkel a fővárosba, ahol elmondása alapján borzasztó a helyzet.

Ezután elindultunk a temetőben található kripta csapóajtóval zárt földalatti élőhalottakkal teli titkos alagút rendszerébe. Juhúú! :3

View
Nerull hitének erősödése a messzi északon

Mágikus eredetű újfajta pestis ütötte fel a fejét az északi tartományokban és Nerull hívek megjelenéséről szóló hírek ütötték fel a fejüket, majd megszakadt a vallási kapcsolat az északi papokkal.

Első állomásunk a legdélebbi falu a térképen (Toutima), ahol a három fős megbízott küldöttség a szent sereg felderítői feladatát látja el. Ehhez minden szükséges eszközt megkaptak:

 • 5 speciális sending scroll
 • 3 menlevél az érsektől magától (személyre szóló)
 • 100 adag gyógyítókenőcs
 • [1 hónap múlva jön a csapat, hetente kell bekenni magunkat, szóval 5×4 = 20 kell a partynak, 60 elosztogatható] – eddig [-12]
 • 24 healing potion – eddig [-2]
 • 100 liter szentelt víz – eddig [-4 dl]
 • szekér + két öszvér
 • egyedi igényeket is teljesítettek (lásd teljesvért)
 • kereskedő kapcsolat Garrowban, ha szükségünk van rá

A feladatunk:

 • terjesszük a hírt, hogy egy hónapon belül jön a pestis ellenszere és a szent sereg
 • derítsük ki a pestis okát, ha módunkban áll szüntessük meg
 • derítsük fel a Nerull híveket, ha módunkban áll térítsük vissza őket
 • északiak ne támadjanak
 • eltűnt papok és híveket keressük meg
 • 1000 db obszidián (divine focus) van itt, amik képesek a mágiát felerősíteni, ezeket gyűjtsük össze és tisztítsuk meg a gonosz hatásától, ha módunkban áll, örülnének ha visszatérítenénk utána (2 napos szertartás -> 3 kő tiszta)
 • segítsünk akinek tudunk, amíg ide nem ér a szent sereg (ez amolyan jó party quest)

Érdekes észrevételek:

 • nem a királylány beszélt velünk, hanem közvetlenül az érsek
 • volt egy régi könyv az asztalon, ami egy régi szent háborúról szólt, egy baszott nagy ezüst csillaggal a borítóján, a szimbólum egy régi csoport jele, melynek hitvallása volt az egyensúly fenntartása, ezért a háború alatt mindig az aktuálisan gyengébbik fél oldalára álltak át, ezzel az kb. öt éves háborúból csináltak egy tizenöt évest (a félelf büszkén hord egy ezzel megegyező kitűzőt a mellkasán mindig és varázslás közben általában hozzáér).

Az ezüst sárkány lovag, az ember Pelor pap és fél-elf nagykövet találkozott két alakkal a múltjukból: egy hóbortos félszerzet tolvajjal és egy pokolfatty alkimista varázslóval. A tolvaj világot kíván látni, míg az alkimistát az obszidiánok érdeklik. A háromfős felderítő csapat szerencséjére az apróság igényeit kielégítő mennyiségű kalandot kapott, így örömmel társul hozzájuk. Az alkimista pedig egy nem nyilvános megállapodás alapján magához vehet a megtalált obszidiánokból egy bizonyos mennyiséget (melyek darabja 500-1000 gold, megtisztítva).

A kocsmáros készségesen elvitte a papot és az utazót a pestises házhoz, ahol rövid úton mindenkit elláttak a gyógyulásukhoz szükséges mennyiségű kenőccsel és mágikus gyógyítással. Itt találkoztak a falu régi St. Cuthbert papjával, akit szintén elkapott a kór. A kis tolvaj közben magához vette a kocsmáros egy kulcsát, mely a kocsma egy Nerull szentélyként berendezett szobájába vezetett. Itt várta a csapatot egy félig megevett félork, valamint egy ghoul. Majd a raktárból, egy hordóból, jött másik három. A szoba volt budija helyén egy titkos alagút rejtett további kettőt. A kocsmáros elmondta, hogy megfenyegette az új pap, aki a pestis elterjedése után jött, hogy adja oda neki ezt a szobát, illetve uszítsa a ghoulokat az esetleg okvetlenkedő utazókra. Ezután leitta magát a vándor bölcs tanácsára. A föld alatt elpusztítottunk egy mágikus kört, mely valószínűleg a pestist táplálta, valamint találtunk egy obszidiánt egy értékes fegyverekkel és egyebekkel teli raktárban. Ezután útmutatásért felkerestük a templomot, amit felszenteltek a gonosznak és áldás helyett nyílzápor fogadta a csapatot. A pap egy ostoba támadása után megtanulta, hogy pokolfattyakat a pokol tüze védi, így a harc szerencsére minimális áldozattal ért véget. A felbérelt három íjászból és két harcosból egyet foglyul ejtettünk, a többiek elmenekültek. A fogolytól megtudtuk, hogy még a fővárosban lettek felbérelve a pap által öt napja, ezek után szabadon engedtük, hogy menjen isten hírével. A templom alatti titkos folyosó egy föld alatti tóhoz vezet. Semmi nyoma további pestist terjesztő mágikus köröknek. A falu másik, Boccob szentélyénél található idéző kört megvizsgálva kiderítettük, hogy egy nem evilági lény áthozatalára képes, de egyelőre nem tudunk többet. A rúnák a sárkányok ősi nyelvén íródtak, a biztonság kedvéért lerajzoltunk őket. A faluőrök lusták és ostobák voltak. A kocsmáros ellenben egy életre halálra rémült. A templomot lezártuk és útnak indultunk. Madrek előtte a templomban körülnézve talált minőségi tintát, meg egyéb eszközöket a hátsó papi teremben (kb 400 arany értékű összetevő). Mindenről értesítettük az érsek urat.

View
Az elveszett királylány és a megtalált püskpökasszony

Felbérelt minket a király, hogy hozzuk vissza a lányát, mert elrabolták. Időközben kiderült, hogy valószínűleg nem ez a helyzet, de attól még kapunk 5 ezer aranyat fejenként, ha visszavisszük.

tények, előzmények:

 • a palota kertjéből tűnt el
 • indulásunkig nem érkezett váltságdíj kérés (pár nappal az elrablás után)
 • pár éve volt szertője/afférja egy keleti származású emberrel (pletyka)
 • vallási kötődés: főisten

  • Carpe Diem, élj a mának istenség
  • emberek és sárkányfattyak istene

Egyik társunk a király hűséges embere, ráadásul paladin is. Ha valamit nem úgy csinálunk előtte, ahogy azt a király elvárná abból bajunk lehet. Prérifarkas lovagrend tagja, amolyan erdei harcosok.

A vándor társunkról mit sem tudunk, célszerű lenne megtudni mennyire elhivatott a király iránt, meg egyátalán kicsoda-micsoda ő.

Utunk során találkoztunk egy erős tiefling varázslóval, aki keletre küldött minket. Úgy emlékszem, hogy egy kontaktomom keresztül jutottunk el hozzá, hogy “Olyan ember aki ért az emberek elrablásához”, de mivel valószínűleg nem rablás, ezért azt újra kellene gondolni.

A másik emlék az utunk során, hogy egy mulatságon vettünk részt. Itt akadályozni akart minket a nemes, ott tartani és rossz irányba küldeni. Az elfek erdejébe küldött, ellentétesen a tieflinggel, aki pedig keletre küldött. 2 hete volt. Vallásos nemes.

Útközben kiderült, hogy folyamatosan elfelejtettük kb fél naponta, hogy előtte miket csináltunk. Az utóbbi időben ez már nem fordul elő, mi változott meg?

A pletykák amiket hallottunk:

 • Rabszolgákat szállító rabszolga kereskedők jártak arra. 10 szakadt ruhás rabszolga kb. és 8 katona. Adósrabszolgák.
 • Rablók, banditák jártak arra. Ezt papok említették és kérték, hogy maradjunk kivizsgálni.
 • A tavon szellemkalóz van.
 • A másik úton ami megkerüli a tavat óriások vannak.
 • Izmos barbár vitte a vállán a királylányt.

Segítséget kért tőlünk egy pap (Takker barát, mestere Takker atya), mert elrabolták a szekerét a goblinok. A szekéren bor volt, amit a fővároson még túlról hozott errefelé. A városban később nagyon hiányolták azt a bort. Összefüggés, hogy kelet felé nagyon vallásosak az emberek és idáig elhozza olyan messziről a bort a pap? Drága egy bor, akár 20-25 arany is lehet hordója.

A goblinoknál találtunk egy ládát, rajta a királyi címerrel.

A városi nemes (Wulfen von Terminter) elvileg tisztogatja a környéket, egyre messzebbre elmerészkedik és levágja aki ártani akar bárkinek is. A goblinokat, miért nem támadta meg? Alig fél napra voltak a várostól. A nemes a lovagunkkal egy rendbe tartozik, csak otthagyta korábban. Miért is?

Valószínűleg erre járt a királylány 3 társával, álruhában. Zenésznek öltöztek. A helyiek ünnepeltek, mikor itt járt. A nemessel hosszan elbeszélgetett.

A városban van egy szellem templom, régen meghalt az itteni pap, de nem mernek bemenni az emberek azóta sem oda.

A nemesnek van három “lovagja” akiknek még földet is adott.

Este akasztás lesz, mert ebben a kis faluban fogták el a messze földön híres (egyedül a bárdom ismeri) tolvajt és gyilkost, kinek neve Mucsun a Mocsok.

Van egy másik város, ami épített egy kikötőt, sok-sok hajóval lentebb délen és elvonzza Tó-Hegy várostól a turistákat.

Korábban volt hogy erre járt a király.

A királylánynak volt egy kérője a környékről, elvileg szerelmes is volt belé. (pletyka)

 

Vége:

 

 • a tóparti városból elzavartak minket rövid időn belül
 • emlékezet kiesés oka a nemes kajája volt, amiből két hétig éltünk, valami gomba
 • mocskról kiderült, hogy háborús hős, nemes, aki amúgy orvgyilkos és most menekül
 • megleltük a királylányt, akit felszenteltek püspöknek
 • ezzel megúszta az esküvőt -> háborúra készül emiatt délen a király
 • feladatot ajánlott, hogy öljük meg a mocskot (1000gold/kopf) -> nem vállaltuk
 • szól ha visszatérne a fővárosba, hogy befejezzük a király adta questet
 • felajánlotta, hogy van egy másik feladata, egy hét múlva üzent értünk
 • helyette az érsek várt minket
 • valami nemesnél van, ahol amúgy a pestis ellenszerét kutatják és jól haladnak
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.