Quest of the Eternal Faith

Nerull hívő varázsló kihallgatása

 • Ki ő? Hová valósi?

  • Molock Magiszter a negyedik kör tagja. Déli országban született, fővárosi varázslótoronyban tanult.    Bennetek kit tisztelhet?

  • Hmm fiam hmm…. Nem tudom hogy bízhatnék meg a szavatokban, hogy nem öltök meg; amikor még az üzletünkben sem fizettetek ki. Nem lesz ennek jó vége. Hisz azt sem tudom kik vagytok. Üres Nevek, Üres szemek. Na de tudjátok mit, látom hogy célotok nemes, ezért elmondok nektek pár számotokra fontos dolgot. A Nerull papok Kezmédi Géza házában szálltak meg eddig, Nerull nyugasztalja. Hogy a mai nap is ott szálltak-e meg azt nem tudom, de ezidáig ott tanyáztak. A barlang hmm… a barlang. A barlangba gyakran lejárnak Nercull szolgái, hogy ellenőrizzék… ellenőrizzék műödik-e még a mágiájuk. Igen mágia bizony fiam…. mágia. Látom hogy titeket sem kell félteni, ha a valóság ferdítéséről van szó. “ halvány mosoly, szünet”. Hogy miféle varázskör. Hát fiam, ha jártam volna arra akkor sem tudnám megmondani. Tudod, az nem gyerekek kezébe való, és nem tudom, hogy ti vajon azok vagytok-e. Amúgy fiam, tudod é, hogy mivel kereskedsz? Mert hogy én nem az biztos. Hosszú utat tettél, meg hogy feltámaszd a macskádat. Látom, bánatodban, hogy barátod megölte, szóhoz se jutsz hmm…. hmm. Jó lenne egy kis friss hideg víz, teljesen kiszárad a torkom a sok beszédtől… De nem az a poshadt féle, rendes friss víz!

  • Hogy én nerull pap vagyok-e? Hát fiam a nevemet megmondtam.. ez is több mint amit te tettél, hát döntsd el, hogy az vagyok-e. Ha az vagyok és ti is azok vagytok, akkor bizony vannak új hívők a városban. Hogy mióta hiszek benne? Hát fiam ez érdekes kérdés… hamarabb tanultam meg hinni benne, mint két lábon járni. Ugye nem gond, hogy fiúnak szólitalak? Hisz neved nem tudom, és hozzám képest még csecsemő vagy… hmm… hmmm. Na de hol az a friss víz? Már teljesen kiszáradt a torkom…. khmm..khmm….

  • No bezony, ez a szent sereg jön ám. Jön ám. Ha gonosz pap vagyok, akkor bizony jobb lenne lelépnem, ha nem akkor nem fiam…hmmm. Tudod a gonosz papok nem szeretik a jókat, és ez fordítva is igaz. Bár tény, hogy jó Nerull hívők és hmm.. gonosz Cuthbert hívők is léteznek a világon… Például társad, nezevhetem unokaöcsédnek? Szóval ecséd is jól elbánt a hentesfiúval, pedig csak beugrott, hogy pénzből vehessen végre valami csokoládét.. khmm.

  • Hát nem tudom nálatok mi a módi, de nálunk ha bemész egy városba, akkor a kedves emberek őriző szemét kéred, nehogy véletlen valaki kiraboljon. Én amolyan biztosra mentem, súlyos arany tallérokkal fizettem a szemekért az egész városban. Ők kerestek meg, hogy van itt egy félőrült fickó, aki a macskáját akarja támasztani! Azt ám, de még milyen macskát! Azt mondtam magamban, hogy egy ilyen fickótól jó tudni, mi járatban ebben a félreeső várososkában… hmm.. khmm. Hisz mindenki tudja, hogy Szent Cuthbert tiltja  a feltámasztást. Mi dolga vagyon hát a kereskedő úrnak fiam..

 • Hol tanulta a mágiát?

  • ld. előző kérdés

 • Mióta Nerull hívő?

  • ld. fennt

 • Mióta űzi ezt a szakmát (pénzért “feltámasztás”)?

  • nemigen válaszolta meg

 • Kik voltak a segédei? Melyik tolvaj klán?

  • A késesek ez alkalommal

 • Ki engedi hogy itt működjön?
  (polgármester, tolvajklán, Nerull papok, az elfogadható válaszok)

  • Mindkét tolvaj klán és a nerull papok

 • Ismeri-e a helyi Nerull szektát?

  • Kapcsolatban áll velük

 • Vannak-e új tagok, papok?

 • Mit tud a temető beli alagút rendszerről?

  • ld fennt

 • Mi az a mágikus kör, ami ott van?

  • ld fennt

 • Miért volt ott ennyi Nerull szimbólumos ezüst? Honnan?

  • Hát fiam… khmmm… úgy látom, hogy te nem akartál felelni a kérdésemre, amiért szegény macskádat hmm.. hogy is hívtad… feltámasztottam… Boccob nyugosztalja, de ezek szerint a barlangból szedtétek ki, szóval nem is a tiétek.. hmmm. Szóval ti… khmm.. aranyvadászok lennétek, vagy valami eféllék? Egy átlagos keresekedő, azzal tesz vesz, amije van, nem attól vesz, el, akinek van hmmm..

 • Mi van lent pontosan?

  • ld fennt

 • A helyi papok miért hagyják működni?

  • Hát ha én is közéjük tartozom, akkor ugyan mi bajuk lenne velem khmm.. egyébként hagyják működni a tolvajokat, a városi őröket is.. hmmm.. és csak amolyan….. jelentéktelen egyéniség vagyok.

 • Mit tud a pestisről?

  • 10 perces monológ…. majd észbekap, hát ugyen minek mondom én el mindezt, hisz titetek nemigen éredelhet a szubsztanica működési mechanizmusa.

 • Reakciójának vizsgálata arra a hírre, hogy jön a szent sereg (menekülni vagy bosszút állni kíván)

  • ld. fenn

 • Mit tud a gonosz Chubert papokról?

  • Ki a gonosz, ki a jó? Szegény embereket a viskóban megölni jó vagy gonosz cselekedet volt? Mert én tudok ám pár Chubert papról, aki időbként lemészárolja a “tolvajokat és gyilkosokat”. Pedig ők csak annyit lopnak, amennyi a mindennapi betevőhöz kell…

Comments

rickeyrat

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.